photo_0095_System_BFI___Gwarancje__Top776x243

Imienna Gwarancja Jakości Icopal

Aby uzyskać 30 lat imiennej gwarancji zarejestruj się na www.gwarancje.icopal.pl w ciągu 45 dni od daty zakupu.

 

CO TO JEST IMIENNA GWARANCJA JAKOŚCI ICOPAL SA?

 • Imienna Gwarancja Jakości Icopal SA jest to gwarancja udzielana przez Icopal SA na produkt wbudowany w obiekt w ramach jednego z systemów Icopal SA lub indywidualnie.
 • Icopal SA gwarantuje, że nabyte przez Klienta produkty objęte Imienną Gwarancją Jakości Icopal SA zachowają w okresie trwania gwarancji właściwości określone w zasadach udzielania Imiennej Gwarancji Jakości Icopal SA
 • Imienna Gwarancja Jakości Icopal SA obejmuje produkty Icopal zainstalowane (ułożone, zamontowane) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

KTO JEST UPRAWNIONY DO UZYSKANIA IMIENNEJ GWARANCJI JAKOŚCI ICOPAL SA?

 • Imienną Gwarancję Jakości Icopal SA może uzyskać jedynie Inwestor lub Wykonawca.
 • Imienną Gwarancję Jakości Icopal SA uzyskuje się on-line na www.gwarancje.icopal.pl.

OD KIEDY BIEGNIE OKRES GWARANCYJNY IMIENNEJ GWARANCJI JAKOŚCI ICOPAL SA?

 • Okres gwarancyjny Imiennej Gwarancji Jakości Icopal SA biegnie od daty wystawienia faktury dokumentującej zakup produktów Icopal objętych Imienną Gwarancją Jakości Icopal SA i należących do jednego z systemów Icopal.
 • Warunkiem koniecznym uzyskania gwarancji jest rejestracja przez uprawnionego – w nieprzekraczalnym terminie 45 dni od daty wystawienia tej faktury, – w Internetowej Bazie Gwarancyjnej Icopal SA na stronie www.gwarancje.icopal.pl.

CZY MOŻNA PRZENIEŚĆ UPRAWNIENIA Z IMIENNEJ GWARANCJI JAKOŚCI ICOPAL SA?

Uprawnienia z Imiennej Gwarancji Jakości Icopal SA mogą być przeniesione w następujących sytuacjach:
 1. Wykonawca, który uzyskał Imienną Gwarancję Jakości Icopal SA, może ją przenieść na Inwestora.
 2. Inwestor sprzedając obiekt budowlany, może przenieść uprawnienia z Imiennej Gwarancji Jakości Icopal SA na nowego Nabywcę obiektu budowlanego.
  • Nie wymaga to żadnych dodatkowych formalności poza fizycznym przekazaniem niezbędnych dokumentów.

Gwarancja udzielona na produkt wbudowany w obiekt budowlany związana jest z tym obiektem, a skorzystać z niej może Wykonawca, Inwestor lub aktualny Właściciel obiektu budowlanego – zależnie od tego, który z nich jest właścicielem dokumentacji gwarancyjnej.


Okresy gwarancyjne na produkty i systemy objęte
Imienną Gwarancją jakości Icopal SA

 

Produkt

Okres gwarancyjny

1.

Systemy kominowe ICOPAL WULKAN

30 lat

2.

System wentylacyjny ICOPAL

30 lat

Pobierz gwarancję w terminie 45 dni od daty zakupu z www.gwarancje.icopal.pl

  Certyfikat_Pavus

  Icopal SA Zduńska Wola
  Światowy Ekspert Hydroizolacji

  4 centra badań i rozwoju w USA i Europie, 38 fabryk i 97 biur handlowych na świecie
  rok zał. 1876


  MTP - Zloty Medal

  Icopal SA Zduńska Wola
  Laureat
  Wielkiego Złotego Medalu
  Międzynarodowych Targów Poznańskich
  i tytułu "Najlepszy z Najlepszych"
  za produkcję osiągającą światowe standardy

  Korzystając ze strony Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.